MAKARA SANKARANTHI CELEBRATIONS SRI AYYAPPA POOJA


$ 1,001.00

MANDALA  POOJA – December 5, 2019 thru January 13, 2020 (DAILY)

 11:00 am(a) : Abhishekam for Sri Ayyappa Swami (Utsava Murthi) - $35

Noon            : Ashtothara Archana, Mahamangala arati                     - $ 12

Abhishekam at 8:15 am on January 1, 2020

 7:30 pm      :  Ashtothara Archana, Mahamangala arati                    - $ 12

(Deeksha initiation can be done on any day during Mandala Pooja – Please contact temple office.)

MAKARA SANKARANTHI DAY, Tuesday, January 14, 2020

11:00 am      : Abhishekam for Sri Ayyappa Swami                           -  $ 35

Noon            : Ashtothara Archana, Mahamangala Aarati                 -  $ 12

7:30 pm       : Ashtothara Archana, Mahamangala Aarati                  - $ 12

SRI AYYAPPA POOJA CELEBRATIONS, Saturday, Jan 18, 2020

9:15  am       : Abhishekam for Sri Ayyappa Swami                            - $35        11:00 am      : Ashtothara Archana, Aarati

Irumudi (Auditorium)                                                                            - $65     

Noon             : Sankalpam, Poorvanga Pooja

12:30 pm      : Irumudi initiation for devotees

2:30 pm      : Irumudi Procession to Sri Ayyappa Sannidhi

 

Sri Ayyappa Pooja (Second Floor)              

Abhishekam for Sri Ayyappa Swami                                                  - $35   

3:30 pm         :   Anugna, Vighneswara Pooja, Punyahavachanam

                           Sankalpam, Ashtadasa (18) Kalasa Pooja

4:15 pm         :   Abhishekam for Sri Ayyappa Swami (Utsava Murthi)

5:00 pm         :   Bhajans

7:00 pm         :  Alankara Darsanam, Ashtothara Archana, Mantrapushpam

7:30 pm         :  Deepam Sponsor for the (18) steps                        - $ 35

(Sponsorship limited to the first 36 devotees)

7:50 pm         : Upacharam, Padi Padalgal, Padi Pooja, Sarana Gosham

8:20 pm         : Harivarasanam

8:30 pm         : Prasada Viniyogam

 

Sale

Unavailable

Sold Out