Dhanur Masa Celebrations


$ 35.00

Dhanur Masa Celebrations (Begins)

 December 16, 2022 to January 14, 2023

 Dec 16, 2022 - 9:45 am:   Abhishekam for Sri Andal(Utsava Murthi)
                Daily Vishesha Poojas for Sri Balaji from Dec 16,2022 - Jan 14, 2023

Monday, Jan 02, 2023 - Vaikuntha Ekadasi Celebrations

06:30 am:  Sri Venkateswara Swami Suprabhata Seva
08:30 am:  Vaikuntha Ekadasi Pooja
                  Vaikuntha Dwara Darshanam (08:30 am - 08:00 pm)
                09:00 am:  Akhanda Vishnu Sahasranama Parayanam
07:00 pm:  Vaikuntha Ekadasi Pooja

 

Wednesday, Jan 11, 2023 - Koodaraivalli Day

10:30 am:  Abhishekam for Sri Andal

Saturday, Jan 14, 2023 - Koodaraivalli Celebrations

11:00 am:  Sri Andal Kalyana Utsavam 

 

 

 

                                    

Sale

Unavailable

Sold Out