Vasantha Panchami Celebrations


$ 35.00

Vasantha Panchami Celebrations

Saraswathi Pooja (Samuhika Aksharabhayasam)

Wednesday, January 29, 2020

Program: 

First Session:

11:00 am Vishvaksena Pooja, Sankalpam, Saraswathi Pooja, Aksharabhayasam 12:15 pm Aarati, Prasadam, Aseervadam

Second Session:

6:30 pm Vishvaksena Pooja, Sankalpam, Saraswathi Pooja, Aksharabhayasam 7:45 pm Aarati, Prasadam, Aseervadam 

Sale

Unavailable

Sold Out