Ratha Sapthami Celebrations (Surya Jayanthi)


$ 1,001.00

Ratha Sapthami Celebrations

(Surya Jayanthi)

Surya Namaskaram (with Aruna Prashnam) and

Sri Venkateswara Swami Utsavam

Friday, Janauary 31, 2020

07:30 am:   Sri Venkateswara Suprabhatam

08:00 am:   Vishvak Sena Pooja, Punyaha Vachanam, Kalasa Staphanam,

                  Surya Yantra Aradhana Abhishekam for

                  Sri Venkateswara Swami (Utsava Murthi)

08:45 am:  Surya Namaskaram (Devotees Participation) with “Aruna Prashnam”

                  Vedic Parayanam* Adithya Hrudaya Stothra Parayanam

10:45 am:  Sri Venkateswara Swami Utsavam

11:15 am:  Archana, Mantra Pushpam, Aarati, Teertha Prasada Viniyogam

Sale

Unavailable

Sold Out