Vasavi Jayanthi Celebrations


$ 1,001.00

VASAVI JAYANTHI DAY
Monday, May 13, 2019
11:00 am Abhishekam for Devi Kanyaka Parameswari
12:15 pm Ashtothara Archana, Mahamangala Aarti
__________________________________________________________________
VASAVI JAYANTHI CELEBRATIONS
Sunday, May 19, 2019
9:30 am - Anugna, Vighneswara Pooja, Punyahavachanam, Sankalpam, Kalasa Aradhana
10:00 am - Durga Homam
11:00 am - Abhishekam for Devi Kanyaka Parameswari
11:30 am - Bhajans
12:00 Noon - Prakara Utsavam (Utsava Murthi Pradakshinam)
12:30 pm - Ashtothara Archana, Mahamangala Aarti

Sale

Unavailable

Sold Out