Vasavi Jayanthi Celebrations


$ 51.00

Sri Vasavi Jayanthi Celebrations

 Vasavi Jayanthi Day

Sunday, April 30, 2023

 

              11:00 am   Abhishekam for Devi Kanyaka Parameswari         

12:15 pm  Ashtothara Archana, Mahamangala Aarti

 

Vasavi Jayanthi Celebrations

Sunday, May 21, 2023

 

           10:00 am   Anugna, Vighneswara Pooja, Punyahavachanam,

Sankalpam, Kalasa Aradhana

  11:00 am   Abhishekam for Devi Kanyaka Parameswari

                          11:30 am   Bhajans

                       12:30 pm  Ashtothara Archana, Upachara Puja, Mahamangala AartiSale

Unavailable

Sold Out