THIRU ARUDHRA DARSANAM (THIRUVADHIRAI)

$ 501.00

SUNDAY, DECEMBER 23, 2018
6:30 am Suprabhata Seva for Sri Venkateswara Swami
6:45 am ‘Thirupalli Ezhuchi’
Anugna, Vighneswara Pooja, Sankalpam
Punyahavachanam, Kalasa Aradhanam
7:15 am Maha Abhishekam $ 35
‘Thiruvempavai’ (Group recitation)
8:00 am Arudhra Darsanam
8:30 am Mantra Pushpam, Chaturvedam, Upacharam
9:15 am Mahamangala Aarti
----------------------------------------------------------------------------------------------
6:30 pm Bhajans – Thevaram, ‘Thirumandhiram’ (Group recitation)
7:30 pm Sankalpam $ 35
Lugunyasam, Rudram and Chamakam
8:00 pm Ashtothara Archana, Mantra Pushpam, Chaturvedam, Upacharam
8:30 pm Prakara Utsavam for Sivakamasundari sametha Sri Nataraja Swami
8:45 pm Mahamangala Aarti
Sale

Unavailable

Sold Out