THAI POOSAM CELEBRATIONS


$ 501.00

THAI POOSAM & CELEBRATIONS

Saturday, February 08, 2020

Program:

10:30 am:    Sankalpam

10:45 am:    Paal Kudam Procession

11:00 am:     Abhishekam for Sri Shanmukha

11:30 am:     Skanda Shashti Kavacham (Group Recitation), Bhajans

12:30 pm:    Alankara Darsanam Ashtothara Archana, Mahamangala Aarti

Sale

Unavailable

Sold Out