Sri Pushpa Yagam for Sri venkateswara Swami (Poolangi Seva)


$ 51.00

 

Sri Pushpa Yagam for Sri Venkateswara Swami

Saturday, July 06, 2024 

 

9:45 am : Anugna , Vishvaksena Pooja, Punyaha Vachanam, Sankalpam, Raksha Bandhanam

10:45 am : Pushpa Pooja

12:00 Noon : Archana, Aarati, Mantra Pushpam Theertha Prasada Viniyogam, Aseervadam.

Sale

Unavailable

Sold Out