Sri Narasimha Jayanthi Celebrations


$ 1,001.00

Thursday, May 16, 2019

Morning Program

9:45 am Abhishekam for Sri Venkateswara Swami (Utsava Murthi) and Sri Sudarsana
11:00 am Aarati, Mantra Pushpam, Sathumurai, Teertha Prasadam

Evening Program
5:30 pm Sankalpam, Agni Pratishtha. Sri Narasimha Moola Mantra Homam, Purnahuti
7:00 pm Sri Narasimha Sthothrams and Prabandha Parayanam
8:00 pm Archana, Mantra Pushpam, Aarati, Sathumurai, Teertha Prasada Viniyogam, Aseervadam
8:30 pm Ekantha Seva for Sri Venkateswara Swami
Sale

Unavailable

Sold Out