Sri Narasimha Jayanthi Celebrations


$ 35.00

Sri Narasimha Jayanthi Celebrations

 Tuesday, May 21, 2024

                           

                            9:45 am     Abhishekam for Sri Venkateswara Swami (Utsava Murthi)

                                              and Sri Sudarsana

        

                            6:30 pm   Sri Vishvaksena Puja, Punyahavachanam, Sankalpam,

                                            Agni Pratishtha, Sri Narasimha Moola Mantra Homam,

                                            Purnahuti

                                            Sri Narasimha Sthothrams and Visesha Parayanam

                                            Archana, Mantra Pushpam, Aarati, Sathumurai,

                                            Theertha Prasada Viniyogam, Aseervadam

Sale

Unavailable

Sold Out