Sri Krishna Jayanthi Celebrations

$ 1,001.00

Monday, September 3, 2018

4:00 pm Vishvaksena Pooja, Punyahavachanam
Abhishekam for Sri Krishna
5:00 pm Prakara Utsavam, Sikiyotsavam (Utti Utsavam)
6:00 pm Asthanam
6:30 pm Archana, Mantra Pushpam, Aarati, Sathumurai,
Teertha Prasada Viniyogam, Aseervadam
8:30 pm Ekantha Seva

Sale

Unavailable

Sold Out