MAHA SIVARATHRI MAHOTSAVAM 2024


$ 1,001.00

MAHA SIVARATHRI MAHOTSAVAM

Mar 7th thru Mar 9th, 2024

 

Thursday, March 7

    9:30 am        Abhishekam for Sri Mahaganapathi

 10:00 am         Anugna, Sankalpam Vighneswara Pooja Punyahavachanam

11:00 am          Abhishekam for Sri Siva

                        ---------------------------------------

  4:00 pm          Sankalpam,Vighneswara Prarthana

                        Ashtothara (108) Kalasa, Sankha, Ekadasa Kalasa Sthapanam

  4:30 pm          Mahanyasa Japam

                        Ekavara Rudra Japam

  6:30 pm          Pradosha Kala Abhishekam for Sri Siva and Sri Nandikeswara

8:00 pm          Sri Rudra Krama Archana for Sri Siva

8:30 pm          Upacharam, Mahamangala Aarati

Friday, March 8
MAHA SIVARATHRI DAY

8:30 am            Suprabhata Seva for Sri Venkateswara Swami

8:45 am            Sankalpam , Vighneswara Pooja, Punyahavachanam

                         Ashtothara  (108) Kalasa and Sankha Pooja

9:45 am            Rudra Homam

10:45 am          Poornahuti, Rudrabhishekam for Sri Siva

Noon                Ashtothara Archana

                        Mahamangala Aarati

                        --------------------------------------

3:00 pm           Vighneswara Prarthana

                        Kalasa, Sankha Pooja

3:30 pm           Ekadasa Rudra Japam

5:30 pm           Abhishekam for Devi Paravathi

 

First Session

6:00 pm           Sankalpam

6:30 pm to       Rudrabhishekam for Sri Siva

7:15 pm           Ashtothara (108) Kalasa Abhishekam for Sri Siva

7:45 pm           Utsavam

8:15 pm           Visesha Alankara Darsanam

                         Rudra Trisathi Archana for Sri Siva, Mantrapushpam, Upacharam,                                       Lingashtakam          

 9:30 pm          Mahamangala Aarati

 

Second  Session

10:15 pm to 11:15 pm : Sankalpam, Rudrabhishekam for Sri Siva

                                        Ashtothara (108) Sankha Abhishekam for Sri Siva

 

Saturday, March 9

MIDNIGHT     Lingodbhava Darsanam, Bilva Ashtothara Archana, Lingashtakam

  1:00 am          Mahamangala Aarati

---------------------------------------

                        Third Session

 1:30 am to 2:15 am     Sankalpam, Rudrabhishekam for Sri Siva

                                       Kalasa Abhishekam

 3:00 am                       Alankara Darsanam

                                    Sahasranama Archana for Sri Siva

 3:30 am                     Mahamangala Aarati             

                        --------------------------------------

Fourth Session

 4:00 am to 4:45 am     Sankalpam, Rudrabhishekam for Sri Siva

                                       Ekadasa Kalasa Abhishekam for Sri Siva

                                       Abhishekam for Sri Nandikeswara

  5:30 am                       Alankara Darsanam 

                                      (Pushpa Alankaram)

                                       Ashtothara Archana for Sri Siva

  6:00 am                       Mahamangala Aarati

 


 

Sale

Unavailable

Sold Out