Acharya Sri Vedanta Desikar 750thYearTiru Nakshatram

$ 1,001.00

(Jayanthi Celebrations)

September 21 and 22, 2018 

____________________________________________________________

Friday, September 21, 2018 

9:45 am      Abhishekam for Sri Venkateswara Swami (Utsava Murthi) and Acharya Sri Vedanta Desikar 

Saturday, September 22, 2018              

11:15 am     Asthanam

(Sri Venkateswara Swami Utsava Murthi, and Acharya Swami Vedanta Desikar)

                   Visesha Tiru Aradhanam

11:30 am      Parayanams

 1:30 pm       Archana, Mantra Pushpam, Aarati, Sathumurai,

Teertha Prasada Viniyogam, Aseervadam,

Sale

Unavailable

Sold Out