SRI VAIKUNTHA EKADASI


$ 12.00

Vaikuntha Ekadasi Celebrations

Friday, December 22, 2023

            6:30 am          Sri Venkateswara Swami Suprabatha Seva

            7:00 am          Abhishekam for Sri Venkateswara Swami (Utsava Murthi)

                                    Abhishekam for Sri Ranganatha Swami

                                    Abhishekam for Sri Krishna (Gita Jayanthi)

           8:30 am           Vaikuntha Ekadasi Pooja

                                    Vaikuntha Dwara Darsanam

           9:00 am           Akhanda Vishnu Sahasranama Parayanam

            7:00 pm          Vaikuntha Ekadasi Pooja

                    (Vaikuntha Dwara Darsanam from 8:30 am to 8:00 pm)

Sale

Unavailable

Sold Out